Mogelijke complicaties na de operatie

Geen operatie zonder risico's

Zoals bij iedere operatie zijn er ook bij deze ingreep enkele risico's. De kans hierop is echter zeer gering. Het betreft immers een ingreep die in de Rug- en Nekcentra vele malen per jaar wordt uitgevoerd.

Niettemin kan er altijd wat toename van neurologische uitval optreden. Dit is meestal het gevolg van het moeten manipuleren van de zenuw, die lang in de knel gezeten heeft. Een infectie, of niet goed genezende wond behoort ook tot de gebruikelijke risico's. Een zeer zeldzame, maar wel uiterst vervelende complicatie is de nabloeding. Een andere, niet ernstige complicatie is het bekende liquorlek. Dit is een klein scheurtje in het zakje dat het hersenvocht omgeeft. Als dit gebeurt dan wordt tijdens de operatie het lekje meteen gedicht en heeft dit verder geen consequenties voor het verdere herstel. Heel soms blijft het toch lekken. Dan zal op een later tijdstip het lekje opnieuw moeten worden gedicht.

Deel deze pagina