Cardiac Arrest During Spine Surgery in the Prone Position: Case Report and Review of the Literature

Tijdens en kort na een operatie kunnen complicaties ontstaan. Sommige complicaties kunnen herstellen, andere zijn blijvend van aard. Deze publicatie beschrijft een zeer zeldzame complicatie die een van mijn patiënten overkwam. Aan het einde van de operatie kreeg patiënt tijdens het terugdraaien van de operatietafel in het bed een hartstilstand. Patiënt was van middelbare leeftijd en had geen voorgeschiedenis van een hartstoornis. Ze gebruikte geen medicijnen, behalve pijnstillers in verband met haar rug- en beenpijn. Zij werd succesvol gereanimeerd en daarna overgeplaatst naar een academisch centrum voor verdere diagnostiek en behandeling. Er volgde uitvoerig radiologisch en genetisch onderzoek, maar dit leverde geen duidelijke diagnose op. Waarschijnlijk was er sprake van een zeer zeldzame ritmestoornis in combinatie met medicatie, die tijdens een operatie standaard wordt toegediend. een zogenaamde CPVT. Zij is zonder neurologische uitval en zonder tekenen van hartschade en zonder een aangetoonde genetische hartafwijking in redelijk goede conditie naar huis ontslagen.

In het tweede deel van deze publicatie wordt aan de hand van de bekende literatuur onderzocht of er een relatie bestaat tussen het vóórkomen van een hartstilstand bij ‘wervelkolom' patiënten die in buikligging worden geopereerd. Ook in de literatuur blijkt dan dat een hartstilstand tijdens of na een operatie bij gezonde patiënten zeer zelden voorkomt.

Lees de volledige publicatie

Terug naar alle publicaties

Deel deze pagina