Association of time to surgery with leg pain after lumbar discectomy: is delayed surgery detrimental?

In de meeste gevallen verdwijnen rug- en beenpijn als gevolg van een rughernia vanzelf. Het is daarom zinvol en gewenst om na het begin van de beenpijn eerst zo’n 8 weken te wachten met pijnstillers en nog niet te opereren (als er in ieder geval geen neurologische uitval bestaat). Indien in de periode daarna ondanks wachten met pijnstillers de beenpijn onhoudbaar blijft, kan een operatie plaatsvinden. Er is echter nog weinig bekend over een ideaal tijdstip waarop in die periode een hernia operatie de meeste kans op vermindering van beenpijn geeft. In deze publicatie wordt een operatie voorgesteld ná 8 weken en vóór 6 maanden vanaf het moment van het ontstaan van beenpijn. Uit onze gegevens en berekeningen blijkt namelijk dat in die periode de kans op beenpijn vermindering duidelijk groter is dan wanneer de ingreep ná deze 6 maanden uitgevoerd wordt.

Lees de volledige publicatie

Terug naar alle publicaties

Deel deze pagina