Nederlandse websiteEnglish website

Dr. Schröder is niet meer werkzaam bij Bergman Clinics

Dit blogartikel is geschreven ten tijde van dr. Schröder's functie bij Bergman Clinics in Naarden. Momenteel is hij werkzaam bij het Park Medisch Centrum in Rotterdam.

Waar kunt u de beste zorg verwachten?

Grote en kleine behandelcentra

Sinds november 2010 werk ik met veel plezier bij de Bergman Clinics in Naarden en sinds januari 2020 ook in het Park Medisch Centrum in Rotterdam. Hiervoor werkte ik even tevreden in een aantal grote algemene ziekenhuizen, het langst in het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam. Voor patiënten is het belangrijk om te weten waar ze de beste zorg kunnen verwachten, in een groot of een klein centrum.

Het ministerie van gezondheidszorg wil graag dat ze naast elkaar bestaan, ieder met hun eigen kracht. Dat ik zelf uiteindelijk voor een kleiner centrum heb gekozen, betekent niet dat ik negatief zou staan tegenover algemene ziekenhuizen. Sterker, ik werk regelmatig samen met een aantal neurologen en neurochirurgen in ziekenhuizen overal in het land.

Acute en complexe zorg

Hoe weten patiënten nu waar zij het beste kunnen aankloppen met hun specifieke rugprobleem? Eigenlijk is het best overzichtelijk. Er zijn rugklachten die hoog complexe zorg vereisen. Zoals een scoliose in de rug, rugpijn als gevolg van een tumor of van een wervelfractuur na een ongeluk. Met deze aandoeningen moet je naar een algemeen ziekenhuis, omdat de kans groot is dat er meer medische disciplines zullen worden aangesproken voor een volledige behandeling. Voor de samenleving zijn dat dure bedden. Maar die heeft niet elke rugpatiënt nodig.

Niet-acute en electieve planbare zorg

Bij Park medisch Centrum en Bergman Clinics bied ik niet-acute, en zoals wij dat noemen, electieve planbare zorg. Dat is kosteneffectief en dus gunstig voor de verzekeraars. Tegelijk bieden wij een mooie en zeer aangename omgeving voor de patiënten en alle medewerkers.

Helaas fluisteren boze tongen weleens dat in privé klinieken, ook wel ZBC's genoemd, soms te snel wordt geopereerd, omwille van winstbejag. Ik ben daar eerlijk gezegd erg boos over. De feiten spreken zulke aantijgingen onomstotelijk tegen, zoals in dit artikel van Medisch Contact.

Ik ben het met minister Schippers eens dat ‘higher volume', dus een ingreep vaker uitvoeren, leidt tot 'better outcome’, betere resultaten. Het is daarom belangrijk dat je een centrum en een chirurg kiest, van wie duidelijk is dat deze de operatie, die u moet ondergaan, heel vaak uitvoert. Verder is het ook fijn als je een goede klik hebt met je behandelaar. Zie daarover mijn vorige blog, waarin ik inga op het belang van goede communicatie tussen arts en patiënt.

Patient tevredenheidsscore van 9,0

Wat de kwaliteit betreft: in 2012 heeft er een onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden onder 6000 post-operatieve rugherniapatienten in heel Nederland. Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van de zorgverzekeraars. Er bleken 60 patiënten uit de Bergman Clinics te zijn geïnterviewd. De patienttevredenheidsscore was 9,0 tegen het landelijk gemiddelde van 7,3. Daar is onze afdeling uiteraard reuze blij mee. Ik durf wel te beweren dat die hoge score juist te danken is aan het geduld en het respect waarmee wij onze patiënten bejegenen. Tot op het allerlaatste moment vóór de operatie blijf ik met de patiënten in gesprek en luister ik naar hun verhaal.

Praktijkvoorbeeld

Zo had ik twee jaar geleden een patiënt die al 4 maanden lang leed onder heftige beenpijn, die werd veroorzaakt door een rughernia. Ik had kort na de intake op de poli een operatie aan hem voorgesteld, want hij hield het niet langer vol. Hij kwam opgelucht naar de operatiekamer. Vlak voor hij de narcose kreeg, vroeg ik hem of de beenpijn nog steeds zo heftig was als kort daarvoor in de spreekkamer. Hij antwoordde dat hij voor het eerst sinds maanden de laatste 3 dagen minder uitstraling voelde in zijn been. In overleg met hem heb ik toen, tot verbazing van mijn hele team, de operatie afgeblazen. De man ging weer vrolijk naar huis.

Twee maanden later kreeg ik een doos wijn toegestuurd. Op zijn kaartje stond geschreven: "Hartelijk dank voor uw professionele behandeling. De beenpijn is helemaal verdwenen!" Soms lost de natuur het probleem vanzelf op. En ik ben de laatste om dan vanwege een mooie factuur te gaan opereren als het niet nodig is. Ik ben een arts met een geweten, die ooit een eed heeft afgelegd en nog steeds volgens die ethiek te werk gaat. Maar als Brabander ben ik natuurlijk ook niet Roomser dan de paus, en ik heb me die wijn goed laten smaken!

De operatiegids

In de operatiegids leest u alles over wat u zelf thuis kan doen wat betreft voorbereiding op de operatie en u leest adviezen wat u kunt doen in de periode na de operatie, als u weer thuis bent.

Het is zeer aan te bevelen om zo goed mogelijk deze adviezen op te volgen. Hierdoor vergroot u de kans dat het uiteindelijke resultaat van de operatie het grootst is. Met andere woorden: u hebt zelf een duidelijke invloed op de uitkomst van de behandeling!

Bekijk de operatiegids

 • Hoe bereid ik me voor op een operatie?

  Voor de operatie zelf hoeft u zich in principe niet veel voor te bereiden. Het is wel belangrijk dat u van te voren nadenkt over de tijd na de operatie. Na de operatie zult u een tijdje niet mogen werken. Breng uw werkgever hiervan op de hoogte. Het is ook verstandig om na de operatie wat hulp te organiseren, want u zult kortdurend wat wondpijn hebben, want u bent net geopereerd. U mag ook niet een tijdje autorijden. Organiseer van te voren hulp voor uw huishouden en de zorg voor uzelf en eventueel uw kinderen.

 • Waar moet u de dag voor de operatie aan denken?

  Houd een nuchtere maag

  De avond voor de operatie mag u tot 12 uur s' nachts eten en drinken, daarna niet meer. Alleen in de ochtend een klein slokje water.

  Vermijd verzorgingsproducten

  Wij vragen u vriendelijk om de rug of nek niet in te smeren met verzorgingsproducten, omdat de huid hierdoor moeilijk te desinfecteren is.

 • Waar moet u op de dag van de operatie aan denken?

  Zorg dat u op tijd bent

  Op de dag van de operatie meldt u zich bij de hoofdingang van de kliniek. Daar wijst de gastvrouw u de weg, alwaar u wordt opgevangen door het verplegend personeel. Zorg dat u goed op tijd bent op het afgesproken tijdstip voor de ontvangst.

 • Verdoving tijdens de operatie

  PTED operatie

  U krijgt van de anesthesist vlak voor de ingreep alleen een licht slaapmiddel toegediend via een infuus. Zodoende merkt u niet veel van de operatie, maar bent u wel wekbaar. U krijgt geen volledige narcose. De huid in de zij wordt met een kleine lokale verdoving verdoofd, precies op de plek waar de endoscoop naar binnen gaat. Ook de dikke rugspier die daaronder ligt wordt verdoofd. U voelt wel dat de chirurg bezig is tijdens de operatie, maar u ervaart nauwelijks of geen pijn. Na de ingreep bent u ook meteen wakker.

  Overige operaties

  Alle andere (niet-PTED) patiënten krijgen voor de operatie een volledige verdoving (narcose) toegediend. In verband met de houding op de operatietafel is een verdoving met een ruggenprik niet wenselijk. De anesthesist dient de medicijnen toe die voor de verdoving zorgen (lees hierover mee in blog 12: 'Onder zeil.

 • Waar gaat u na de operatie naar toe?

  U wordt naar de uitslaapkamer gebracht

  Aan het einde van de operatie stopt de anesthesist met het toedienen van de medicijnen die u in slaap houden. U komt dan weer vanzelf bij kennis. Dan wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Dat is een aparte ruimte vlak bij de operatiekamer. Daar ziet een gespecialiseerde verpleegkundige erop toe dat u rustig van de operatie bij komt. Ook hier bent u aangesloten op de bewakingsapparatuur.

  Kamer op de verpleegafdeling

  Als u helemaal wakker bent wordt u teruggebracht naar uw kamer op de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling zal de fysiotherapeut langskomen om u uit te leggen hoe u gaat mobiliseren.

100% verzekerde zorg

Alle behandelingen, die dr. Schröder bij u verricht, worden vergoed door uw verzekering. Dat geldt voor de diagnosen: nekhernia, rughernia (incl. PTED) en wervelkanaal vernauwing in de rug en nek (kanaalstenose).

Lees meer

Dr. Schröder aan het woord

Dr. Schröder plaatst regelmatig nieuwe artikelen op zijn blog. Klik op de onderstaande link en lees alle blogs omtrent nek- en rugaandoeningen, neurochirurgie en andere wetenswaardigheden.

Bekijk alle blogs

 • 18. Bergman bedankt!

 • 17. Nieuwe operatietechniek voor rughernia’s goedgekeurd!

 • 16. You can't always get what you want

 • 15. Aan de grote klok

Bel voor een consult naar 010 4361537