Resultaten van de operatie

Verschillende gezichtspunten

Bij de beoordeling van het resultaat na de operatie zijn twee gezichtspunten mogelijk: dat van de chirurg en dat van de patiënt. Met andere woorden, er kan een uitstekend technisch resultaat zijn verkregen, terwijl de patiënt absoluut niet tevreden is. In de literatuur wordt vaak het al of niet bereiken van een volledige benige verbinding als criterium gebruikt. Het blijkt echter dat het uitermate moeilijk is om dit vast te stellen en dat er bovendien geen goede samenhang met de tevredenheid van de patiënt (het klinische resultaat) bestaat.

Wanneer de wervels worden vastgezet voor uitsluitend rugklachten kan men een succespercentage 40 à 50% verwachten. Bij afwijkingen op slechts een niveau zonder bijkomende problemen kan het succespercentage bij een goede patiententenselectie stijgen tot 80 a 85%. Dit is al jaren zo, ondanks alle pogingen die in het werk gesteld worden om een zo goed mogelijke patiëntenselectie te maken.

Het blijft kennelijk erg moeilijk om een resultaat voor een bepaalde patiënt te voorspellen. Dit betekent dus, dat de helft van de patiënten zich ondanks goede verwachtingen 'voor niets' laat opereren. Het is helaas zo dat de operatie hierdoor een slechte naam kan krijgen.

Mindere resultaten bij rokers

Het resultaat blijft bij rokers duidelijk achter. Ook het bereiken van een stabiele benige verbinding lukt bij deze groep patienten minder goed. In de Verenigde Staten wordt de operatie bij rokers dan ook in de meeste gevallen niet gedaan. Ook in het Rug- en Nekcentrum in Bergman Clinics wordt een dergelijke operatie pas uitgevoerd als de patiënt niet (meer) rookt.

Deel deze pagina