Welke klachten geeft een instabiele wervelkolom?

Afgeschoven wervel

Wanneer door het slijtageproces instabiliteit ontstaat, zal door een afschuiving van een van de wervels het wervelkanaal nauwer worden. Hierdoor worden een of meerdere beenzenuwen afgekneld, waardoor, naast de lage rugpijn, ook uitstralende beenpijn kan bestaan, vaak aan beide benen.

Meestal is er dan ook al sprake van een nauw wervelkanaal door de verdikking van de ligamenten en de vergrote facetgewrichten van de wervels, die hierbij ook vaak voorkomt. Dit veroorzaakt dan nog extra vernauwing van het kanaal en klachten. Bij deze patiënten staat de beenpijn meestal meer op de voorgrond dan de lage rugpijn.

Degenerative Disc Disease

Tegenwoordig wint de overtuiging steeds meer terrein, dat rugklachten het gevolg kunnen zijn van slijtageverschijnselen van de tussenwervelschijf die aanleiding geven tot instabiliteit. Men moet daarbij eerder denken aan "microbewegingen", zonder dat op een Röntgenfoto een duidelijke verschuiving van een wervel te zien is. Deze minimaal vergrote beweeglijkheid leidt enerzijds tot pijnklachten, anderzijds tot verder voortgaande slijtage, zodat een vicieuze cirkel ontstaat. Bij deze patiënten staat de diepe rugpijn juist op de voorgrond.

Vaak ervaren de patiënten ook beenpijn, maar deze pijn is minder specifiek dan bij een mechanische zenuwbeknelling, zoals dat het geval kan zijn bij een hernia of verschuiving van een wervel. Dit noemt men dan ‘pseudoradiculaire’ beenpijn. De verklaring voor de beenpijn zou terug te voeren zijn op een ontstekingsproces van de gedegenereerde tussenwervelschijf, waarbij endotoxinen en radicalen vrijkomen en zo de nabijgelegen beenzenuw(en) irriteren.

De diepe rugpijn neemt vooral toe overdag, bij belasting en beweging van de rug, en neemt weer af in de nacht.

Deel deze pagina