Wat zijn de klachten van een kanaalvernauwing in de nek?

De klachten en verschijnselen zijn het gevolg van de beknelling (compressie) van het ruggenmerg, en van de zenuwen. Men kan zich voorstellen dat de druk op het ruggenmerg klachten en symptomen veroorzaakt. In het ruggenmerg lopen zenuwbanen, die de opdrachten van de grote hersenen doorgeven aan de cellen in het ruggenmerg van waaruit de zenuwen ontstaan die de spieren besturen. Ook bevat het ruggenmerg de lange gevoelsbanen, die de in het ruggenmerg binnengekomen gevoelsprikkels naar de hersenen doorgeven.

Bewegings- en gevoelsstoornissen

Bij beknelling van het ruggenmerg kunnen dus bewegings- en gevoelsstoornissen optreden, die zich hierin uiten dat de patiënten de bewegingen van hun benen niet meer onder controle hebben en slingerend gaan lopen. Enerzijds komt dit doordat ze minder kracht in hun benen hebben, (dit noemt men een verlamming of parese van de beenspieren); anderzijds komt het ook omdat ze de stand en de bewegingen van hun benen minder goed voelen.

Behalve een verminderd positiegevoel is er ook een afgenomen gevoel voor aanraking. Door het verminderde gevoel in de voeten kan het lijken of ze op kousenvoeten lopen, terwijl ze geen kousen aan hebben. Bovendien is de krachtsvermindering (parese) van spastische aard, dat wil zeggen dat de benen ondanks de verminderde kracht niet verslapt zijn, maar juist stijver dan normaal zijn, waardoor het lijkt alsof ze aan de grond kleven.

Incontinentie voor urine

Naast een stoornis van de motoriek en van het gevoel in de benen kan er ook incontinentie voor urine bestaan, dat wil zeggen dat de patiënten hun urineblaas niet onder controle hebben en op ongelegen momenten urine kunnen verliezen.

Gevoel van elektrische stroom door de rug

Een ander verschijnsel dat soms voorkomt, is een gevoel alsof er electrische stroom door de rug gaat bij buigen vooroverbuigen van de nek. Het kunnen allemaal tekenen zijn van beknelling van het ruggenmerg. Als de beknelling van het ruggenmerg niet wordt opgeheven, kan het uitlopen op een totale onderbreking van het ruggenmerg, een zogenaamde dwarslaesie, dat gekenmerkt wordt door een algehele verlamming en gevoelloosheid van het lichaamsgedeelte onder het niveau van de beschadiging. Zover komt heet meestal niet.

Verschillen met nekhernia

De verschijnselen van de cervicale kanaalstenose lijken dus erg op die van de nekhernia. Dit is niet helemaal verwonderlijk, omdat beide aandoeningen een beknelling van het ruggenmerg en de uittredende zenuwen kunnen veroorzaken. Het accent ligt bij de stenose meer op de beknelling van het ruggenmerg en bij de nekhernia meer op die van de uittredende armzenuwen. Een verschil is ook dat bij de kanaalvernauwing de klachten meestal geleidelijker optreden, terwijl bij de nekhernia de klachten plotseling kunnen ontstaan.

Bovengenoemde klachten en symptomen lijken op andere ruggenmergsaandoeningen, zoals bijv. multipele sclerose. Daarom is neurologisch onderzoek en beeldvormende diagnostiek nodig om tot de juiste diagnose te komen om de juiste behandeling te geven.

Deel deze pagina