Predictors of loss of follow-up in a prospective registry: which patients drop out 12 months after lumbar spine surgery?

Deze publicatie beschrijft het onderzoek waarin wordt voorspeld welke patiënten één jaar na een rugoperatie de digitale vragenlijst, die Bergman Clinics automatisch naar alle geopereerde patiënten verstuurt, niet meer invullen en terugsturen naar Bergman Clinics. Het blijkt dat patiënten met een relatief jonge leeftijd, of actieve rokers deze vragenlijsten duidelijk minder vaak terugsturen. Ook patiënten die kleinere operaties ondergaan én patiënten die voor het eerst een rugoperatie ondergaan sturen minder vaak deze digitale vragenlijsten terug.

Dit is belangrijk om te weten, aangezien het effect van een behandeling vooral wordt bepaald door de bevindingen van alle behandelde patiënten. Doordat de ene patient wel, en de andere patient niet zijn of haar mening geeft over het resultaat van de behandeling kan er een vertekend beeld ontstaan van het effect van een behandeling. Aangezien klinisch onderzoek steeds meer gebruik maakt van uitkomst maten van patiënten is het slim om te weten hoe je de selectieve uitkomst resultaten dan kan corrigeren om een eerlijker beeld te krijgen van het echte effect van een behandeling. De originele publicatie is hier bijgevoegd.

Lees de volledige publicatie

Terug naar alle publicaties

Deel deze pagina