Mogelijke complicaties tijdens de operatie

Geen operatie zonder risico's

Zoals bij iedere operatie zijn er ook bij de nekhernia-operatie zekere risico's. De kans van optreden hiervan is echter zeer gering, het betreft immers een operatie die in de Rug- en Nekcentra vele malen per jaar wordt uitgevoerd.

Beschadiging van een stembandzenuw met (al dan niet voorbijgaande) heesheid is een zeldzame complicatie. Ook een infectie of een (na-)bloeding kan voorkomen, maar ook deze complicaties zijn erg zeldzaam. Daarnaast kan er een klein lekje ontstaan van het vocht dat in het wervelkanaal zit, het zogenaamde liquorlek. Dit is volstrekt ongevaarlijk, maar het moet tijdens de ingreep wel dichtgemaakt worden, anders blijft het lekken. Het geneest altijd en patiënten merken er eigenlijk niks van. Ook deze complicatie komt bijna nooit voor.

Aangezien de armzenuw in het wervelkanaal letterlijk wordt ontkneld tijdens een operatie, bestaat de kans dat de operateur de zenuw extra beschadigt. Die kans is zeer klein. Daardoor kan de armzenuw na de operatie meer klachten geven dan ervoor. Vaak trekken die extra klachten wel weg na verloop van tijd, maar heel soms blijft er toch wat restschade. Dit is helaas nooit helemaal te voorkomen.

Wel beschreven, maar nog veel zeldzamer is de beschadiging van de slokdarm. Dit is wel een ernstige complicatie, dat dan een directe vervolgbehandeling behoeft. Aangezien vlak naast de nekhernia het ruggenmerg ligt, bestaat er een kans dat dit ruggenmerg tijdens de ingreep ook kan worden beschadigd. De kans hierop is te verwaarlozen.

Opnieuw optreden van de hernia

In het algemeen is 80 tot 90% van de patiënten na een nekhernia-operatie met het resultaat tevreden. Een recidief is het opnieuw optreden van een hernia op dezelfde plaats en aan dezelfde kant. Bij een nekhernia wordt dit nooit gezien, aangezien tijdens deze ingreep de hele tussenwervelschijf wordt verwijderd.

Wel kan een hernia op een ander niveau optreden. Men beweert dat de aangrenzende niveaus een wat hogere belasting te verduren zouden krijgen, wat het ontstaan van een aangrenzend probleem bevordert. In de praktijk komt het echter zelden voor.

Veel gebruikelijker is de combinatie van een nek- en rughernia. Het gaat immers om hetzelfde slijtageproces. Na de operatie is de uitstralende armpijn vaak duidelijk minder of zelfs verdwenen. Daarentegen merken patiënten na de operatie nog wel tintelingen of een doof gevoel in arm of hand. Dat trekt vaak bij in het jaar na de operatie, maar niet altijd even goed. Ook de nekpijn kan na de ingreep nog blijven bestaan of tijdelijk zelfs erger worden. Er is immers in de wervelkolom geopereerd, terwijl de wond in de hals nog ‘vers’ is.

Deel deze pagina